Erstatningskrav

Digital indsendelse af erstatningskrav via e-mail

Scan den udførligt udfyldte anmeldelsesblanket samt de originale fakturaer, og send dem til dsa.claims@aonstudentinsurance.com. Scan din anmeldelse i følgende rækkefølge:

  • 1. Anmeldelsesblanket
  • 2. Fakturaer

Indsendelse af skadeanmeldelse med posten

Hvis du ikke har mulighed for at scanne, sender du en papirkopi af din udførligt udfyldte anmeldelsesblanket sammen med de originale fakturaer med posten. Send anmeldelsesblanketten og originaldokumenterne til:

Aon
International People Mobility
Postbus 1005
3000 BA Rotterdam, Holland


Aon behandler dit erstatningskrav inden for fem hverdage. Det kan tage lidt længere tid i travle perioder. Du får skriftlig besked om dækningen af dit erstatningskrav. Pengene sættes ind på din bankkonto inden for ti hverdage efter behandlingen af dit erstatningskrav.

Vigtigt: Du skal beholde de originale kvitteringer i et år efter, du indsendte erstatningskravet

Instruktioner, der er specifikke for hver type forsikring

Udgifter til lægebehandling

Din læge eller et hospital kan på dine vegne indsende en faktura direkte til Aon. Du behøver ikke betale noget, da Aon afgør mellemværendet direkte.

Du skal betale andre udgifter til lægebehandling først. Du kan udfylde en anmeldelsesblanket og indsende den med de originale fakturaer. Du kan indsende dit erstatningskrav på de førnævnte måder.

Udgifter vedrørende psykoterapi eller langvarig fysioterapi skal følges af en begrundelse og en behandlingsplan fra din læge.


Erstatningsansvar

Udfyld den generelle anmeldelsesblanket, og send den til Aon så hurtigt som muligt.


Retshjælp

I tilfælde af et retskrav skal du underrette Aon så hurtigt som muligt.

Indbo og bagage

Udfyld den generelle anmeldelsesblanket, og send den til Aon så hurtigt som muligt. Marker spørgsmålet 'forsikringstype' som Indbo og bagage Vedhæft følgende til den udfyldte anmeldelsesblanket: Fakturaen, garantien og/eller et foto, der viser genstanden, værdien og genstandens alder.

I tilfælde af tab, tyveri, hærværk, indbrud, pengeafpresning og røveri skal du melde det til politiet inden for tre dage (72 timer). Politirapportnummeret skal følge med dit erstatningskrav.


Ulykker

I tilfælde af dødsfald eller invalidering skal Aon underrettes så hurtigt som muligt efter ulykken, som regel af et familiemedlem.

Nødhjælp

Kontakt Aon Assistance for nødhjælp. De arrangerer den nødvendige hospitalsindlæggelse, evakuering, hjemsendelse eller hjemrejse på dine vegne.

+31 (0)10 448 8260

Nødhjælp i USA

For nødhjælp i USA skal du kontakte GMMI (døgnet rundt alle ugens dage) forud for ethvert besøg hos en læge:

+1 800 682 6065 (gratis i USA).

www.gmmusa.com