Declaratie procedure

Controle op verzekeringsrecht

Voor studenten met een basiszorgverzekering

Voor zowel Nederlandse als internationale studenten met een basiszorgverzekering kunt u nagaan of de student is verzekerd door de verzekerdengegevens te controleren in Vecozo, http://www.vecozo.nl.

Als de verzekerde in Vecozo staat, heeft deze een basiszorgverzekering. Verder ontvangen alle studenten die een basiszorgverzekering via Aon hebben de European Health Insurance Card. Deze pas is geldig in heel Europa.

Voor studenten met een ICS verzekering

Onze website biedt de mogelijkheid aan zorgverleners om de gegevens van de verzekerde op te vragen en te controleren.

Als de verzekerde in dit online administratieprogramma staat, heeft de verzekerde een ICS verzekering. Ook ontvangen alle studenten met een ICS verzekering de ICS Card.

Heeft u geen toegang tot het online administratieprogramma? Neem dan telefonisch contact op met Aon om te controleren of de verzekerde daadwerkelijk is verzekerd, +31 (0)10 448 8270

Voor meer informatie over toegang tot de online overzichten kunt u contact opnemen met onze accountmanager Arti Pancham .

All international students in the Netherlands can expect a health insurance letter from the College voor Zorgverzekeringen (CVZ), Healthcare Insurance Board, or maybe you've already received one. This letter is sent in Dutch. We have translated this letter for you.

Declareren huisartsen

Huisartsen kunnen ziektekostennota's van internationale studenten direct bij Aon indienen. Let op: het declareren van nota's van een student met een basiszorgverzekering verschilt van het declareren van nota's van een student met een ICS verzekering.

Basiszorgverzekering

Nadat u gecontroleerd heeft of de internationale student is verzekerd, kunt u de declaraties indienen via http://www.vecozo.nl. De administratieve afhandeling wordt door VPZ assuradeur verzorgd.

Insurance Certificate for Students (ICS)

U verstuurt de originele papieren nota naar Aon. U kunt de nota in dit geval niet via Vecozo declareren.

  • Let erop dat de nota is voorzien van uw adresgegevens, bankgegevens en de volledige gegevens van de verzekerde. Het is belangrijk dat de volledige naam, de geboortedatum en het polisnummer (voor zover dit mogelijk is) van de verzekerde op de nota zijn vermeld.
  • Het is mogelijk om een verzamelnota in te dienen.

Declareren overige zorgverleners

Andere zorgverleners dan huisartsen versturen hun ziektekostennota's naar Aon. Het maakt geen verschil of de verzekerde een basiszorgverzekering heeft of een ICS verzekering.

U verstuurt de originele papieren nota naar Aon.

  • Let erop dat de nota is voorzien van uw adresgegevens, bankgegevens en de volledige gegevens van de verzekerde. Het is belangrijk dat de volledige naam, de geboortedatum en het polisnummer (voor zover dit mogelijk is) van de verzekerde op de nota zijn vermeld.
  • Het is mogelijk om een verzamelnota in te dienen.

Vergoedingen

De vergoeding is afhankelijk van het soort verzekering.

  • Bij een verzekerde met een basiszorgverzekering krijgt u de gedekte behandelingskosten en het inschrijfgeld vergoed.
  • Uw behandelingskosten voor een ICS verzekerde student zijn gedekt, mits het gaat om een medische noodzaak. Verder mag er geen sprake zijn van een aandoening die al bestond voor het ingaan van de ICS verzekering. Bij twijfel kunt u contact opnemen met onze schadeafdeling via claims@aonstudentinsurance.com.
  • Bij een verzekerde met een ICS verzekering worden inschrijfgelden niet vergoed. U brengt in dat geval het passantentarief in rekening.